تسوق عبر الإنترنت بأمان
Locate a Distributor

Mr SMS

Mr SMS is a web service for sending SMS to any mobile number in the world, providing unique individual and corporate services through their multi feature control panel and full technical support.

Merchant Info

  • Mr SMS 100 sms

    Mr SMS 100 sms

    Item price: 13 SR

    Quantity


    - +

  • MR SMS 300 sms

    MR SMS 300 sms

    Item price: 39 SR

    Quantity


    - +

  • Mr SMS 500 sms

    Mr SMS 500 sms

    Item price: 65 SR

    Quantity


    - +

  • MR SMS 750 sms

    MR SMS 750 sms

    Item price: 98 SR

    Quantity


    - +

  • MR SMS 1000 sms

    MR SMS 1000 sms

    Item price: 130 SR

    Quantity


    - +

  • MR SMS 3000 sms

    MR SMS 3000 sms

    Item price: 360 SR

    Quantity


    - +

  • MR SMS 5000 sms

    MR SMS 5000 sms

    Item price: 600 SR

    Quantity


    - +

  • MR SMS 10000 sms

    MR SMS 10000 sms

    Item price: 1100 SR

    Quantity


    - +

About

Mr SMS is a web service for sending SMS to any mobile number in the world, providing unique individual and corporate services through their multi feature control panel and full technical support.

Some of the provided services are:
SMS Scripts
Bulk SMS
SMS for websites
SMS Newsgoups